Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Production Capacity

Verified
Flag, Advertising Products, Clothing confidential confidential

Thiết bị sản xuất và Cơ Sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Printer MUTOH/BLUEJET 9
Transfer Machine N/A 3
Sewing Machine Jack/ZJ/JAYU/PEGASUS 14
Laser Cutting Machine Kaxiu 1
Gửi email cho nhà cung cấp này